Platnosť darčekových poukazov

Všetkým darčekovým poukazom, ktoré sú platné alebo im končí platnosť v období, keď bol masážny salón z dôvodu protipandemických opatrení uzavretý, sa automaticky predlžuje ich pôvodná platnosť.

Predĺžené budú o súčet dní počas ktorých bol salón uzavretý, počnúc dňom 26.10.2020.

Celkový počet dní predĺženia bude doplnený neskôr.