Všeobecné obchodné podmienky masážneho salóna Kúsok Raja

Našou neustálou snahou je, a vždy bude urobiť pre vás každú masáž  jedinečnou. Venujte prosím aj vy nám dostatok pozornosti a to hlavne svojou dochvíľnosťou, či skorým ospravedlnením sa z objednaného termínu.

Pravidlá využívania permanentiek:

Predplatiť si svoje masáže môžete ľubovoľnou sumou. Predplatené masáže nie sú nijakým spôsobom finančne zvýhodňované.

Vážime si váš záujem, ale aj naše sily, masážne zručnosti a odhodlanie vám vždy poskytnúť 100% -nú masáž. Preto neposkytujeme zľavy na služby tohto charakteru. Ďakujeme vám za porozumenie.

 

Platnosť permanentiek: V závislosti od predplatenej sumy 3 až 10 mesiacov

Na každej permanentke je viditeľne vyznačená zvyšná hodnota a platnosť permanentky. Pri dlhodobejšej chorobe alebo pobyte v zahraničí je možnosť platnosť predĺžiť. Túto skutočnosť však treba oznámiť ešte pred vypršaním platnosti permanentky.

Na masáž sa objednáva telefonicky, e-mailom alebo textovou komunikáciou formou sms, viber, whats-app. V prípade, keď Vám na telefonický hovor neodpovedáme, buďte prosím trpezlivý. Na zmeškané hovory reagujeme hneď ako nám to situácia dovolí. V prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín bez predošlého ospravedlnenia sa, je považovaná masáž alebo jej časť ako vykonaná (viď. nižšie v odstavci Dôležité!).

 

Pravidlá pre využívanie darčekových kariet, poukazov a balíčkov masáží

Na každom darčekovom poukaze, karte je vždy viditeľne vyznačený  objem predplatených minút alebo predplatená suma, dátum platnosti poukazu (vo väčšine prípadov na zadnej strane), kontakt a adresa masážneho salónu a výťah zo všeobecných podmienok masážneho salóna Kúsok Raja.

Hodnota poukazov je ľubovoľná a kopíruje cenník masážneho salóna Kúsok Raja.

Darčekový poukaz je kedykoľvek k dispozícii na zakúpenie v masážnom salóne Kúsok Raja. Pozor však! Po predošlom dohovore o stretnutí. (nie vždy sme na adrese, prípadne pokiaľ vykonávame masáž, len veľmi nerádi ju prerušujeme). Preto vás prosíme, pokiaľ budete mať záujem o akýkoľvek darčekový poukaz, kontaktujte nás pred tým akoukoľvek on-line formou. Ak vám neodpovedáme na hovor, buďte prosím trpezlivý, ozveme sa späť.

Ceny poukazov kopírujú cenník masážneho salóna Kúsok raja. Pokiaľ bude záujem o 60 minút, cena bude 20 Eur. Pri 120 minútach, násobok. Žiadne ďalšie poplatky za tlač poukazu.

Na masáž sa objednáva telefonicky, e-mailom alebo textovou komunikáciou formou sms, viber, whats-app. V prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín bez predošlého ospravedlnenia sa, je považovaná masáž alebo jej časť ako vykonaná (viď. nižšie v odstavci Dôležité!).

Poukaz podľa predplateného objemu je možné deliť na viac masáží. Minimálne však na 30 minútovú masáž a maximálne na 90 minútovú masáž (príklad: pokiaľ obsahuje celkovo masážny poukaz 120 minút, môže sa rozdeliť na 4 – 30 minútové masáže, dve – hodinové a podobne).

Dôležite!

V prípade včasného neospravedlnenia sa z dohodnutého termínu masáže, pri predplatených darčekových poukazoch, permanentkách a nepredplatených terminoch (minimálne dve hodiny pred aktuálnym termínom) sa považuje tento termín alebo je časť ako zrealizovaný nasledovne:

Pri rezervovanom termíne –

  • 20 minút – odpisuje sa celý čas alebo celá hodnota dohodnutej masáže
  • 30 minút – odpisuje sa celý čas, alebo celá hodnota dohodnutej masáže
  • 45 minút – odpisuje sa 30 minút alebo hodnota 10,- € z dohodnutej masáže
  • 60 minút – odpisuje sa 30 minút alebo hodnota 10,- € z dohodnutej masáže
  • 90 minút – odpisuje sa 45 minút alebo hodnota 15,- € z dohodnutej masáže

Všetky permanentky po termíne platnosti a bez predošlého telefonického alebo osobného dojednania sa o zmene platnosti stávajú dňom ukončenia platnosti neplatné, bez nároku na vrátenie financií alebo poskytnutia služieb v nich obsiahnutými. Akceptujeme výnimky zo zdravotných alebo cestovateľských dôvodov, ktoré sú však ozrejmené pred vypršaním platnosti darčekového poukazu.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 04. 12 2018