PLATNOSŤ darčekových poukazov

DARČEKOVÉ POUKAZY – platnosť.

Všetkým darčekovým poukazom, ktoré boli v platnosti k dátumu 13.3. 2020 sa predlžuje platnosť od dva mesiace.